top of page
Film fıçı tahtası
BİZ KİMİZ

New York Festival Grubu, son derece birbirine bağlı bir dünyada sanatsal ifadeler ve kültürel alışveriş için yeni bir katalizör görevi görmek amacıyla İksad Enstitüsü'nün bir evrimi olarak 2019'da Manhattan'da doğmuş olan  bir kurumdur.

NE YAPIYORUZ

New York Festival Grubunun iki temel  amacı vardır:

İlki, karma sanat programları,  sergiler, film festivalleri, kamu programları, yayınlar ve sanat komisyonları aracılığıyla ve ayrıca diğer kurumlarla işbirliği içinde İksad Enstitüsü koleksiyonunu tanıtmaktır.

İkinci olarak, çağdaş görsel sanatın ve dillerinin deneysel ve uluslararası bir bağlamda yayılmasını taahhüt eder.

TOPLULUĞUMUZ

New York Festival Grubu, tüm yaratıcı boyutlara açılmak için farklı alanlardaki araştırmaları ele almak suretiyle  insanlığa çağdaş, eleştirel ve çapraz bir sanatsal bakış açısı sunmak için farklı bağlamlar arasında bağlantılar ve ilişkiler örmeyi amaçlar.

TÜM NESİLLERLE ETKİLEŞİM

New York Festival Grubu, farklı dillerle ve özgürce disiplinler arası önerilerle tüm nesillere açıktır. Gelişmekte olan sanatçılardan profesyonellere kadar  kapsayıcı bir forum olan grubumuz  halka ve sanat eleştirmenine açık bir alan olmayı hedefliyor.

bottom of page